Viatge a Jean Rabel i Port au Prince - Haití - juny i desembre de 2012

Proyecto de salud oftalmológica en Jean Rabel - Departamento del Noroeste. Haití
Viatge Madrid - Jean Rabel

Madrid - Santo Domingo - Port au Prince

Port de Paix - Jean Rabel - juny de 2012

Jean Rabel

Proyecto de salud oftalmológica en Jean Rabel

Departamento del Noroeste - Haití - juny de 2012

Clínica

Proyecto de salud oftalmológica en Jean Rabel

Departamento del Noroeste - Haití - juny de 2012

Viatge a Port au Prince

Hospital General - desembre de 2012

Viatge a Port au Prince

Centre de la ciutat - Mercat - desembre de 2012

RESUMEN DE PROYECTO: CIRUGÍA DE CATARATAS EN JEAN RABEL

 DEPARTAMENTO DEL NOROESTE.  HAITÍ

PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA

dijous, 15 de de novembre de 2018

http://www.aolivella.cat

Copyright© 1966 - 2012 - Amadeu Olivella - Barcelona